Γενικά

Η Χίλων Πληροφορική δραστηριοποιείται στον χώρο της υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής σε επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Ειδικεύεται σε παροχή λύσεων και διαχείριση συστημάτων Unix αλλά και σε τεχνολογίες που στηρίζονται σε ελεύθερο λογισμικό όπως σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση εξυπηρετητών (server) δικτύου, αρχείων, ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Παραλλήλα παρέχει λύσεις δομημένης καλωδίωσης προσφέροντας την δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που αφορά την δικτύωση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Πρόσφατα η Χίλων Πληροφορική επεκτάθηκε στον χώρο τον κατασκευαστών παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη λύση και για τον κατασκευαστή, το κτήριο και τον τελικό ιδιοκτήτη με την ονομασία HomeConnect. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://www.homeconnect.gr.

Syndicate content